Studio-kytka - plavání s dětmi

Organizujeme rekvalifikační kurzy instruktorů plavání kojenců, batolat a starších dětí akreditované Ministerstvem školství a tělovýchovy.


Kurz zahrnuje přednášky, výcviky a praxi pod supervizí.

Přednášky se týkají fyziologie a anatomie dítěte, základů pediatrie a první pomoci, psychomotorického vývoje dítěte a jeho odchylek, výchovy dětí, psychologie a výživy dětí a teorie metodiky výuky v kurzech plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku, administrativy a hygieny. Tyto přednášky zajišťuje pediatr-neonatolog, dětský neurolog, dětský psycholog a metodik kojeneckého plavání. Rozsah je asi 40 hodin.

Výcviky se týkají první pomoci a techniky plavání kojenců, batolat a starších dětí. Výcvik zajišťuje pediatr-neonatolog a metodik kojeneckého plavání. Rozsah je asi 13 hodin. Praxi pod supervizí lze realizovat buď ve Studiu Kytka nebo v jiném středisku, kde je kvalifikovaný supervizor (má rekvalifikační kurz a dostatečnou praxi). Praxe má rozsah min. 150 hodin.

Kurzu se může zúčastnit každý kdo má alespoň středoškolské vzdělání s maturitou a má uspokojivý zdravotní stav, který dokladuje zdravotním průkazem (kontraindikací je např. epilepsie nebo kožní či gynekologické onemocnění). Podmínkou je negativní výpis z trestního rejstříku a věk nad 18 let.

Rekvalifikace je ukončena zkouškou po splnění všech přednášek, výcviků a praxe. Zkouška zahrnuje test obsahující otázky z každé přednášené oblasti (úspěšný je při 80 % správných odpovědí), hodnocení praxe supervizorem, rešerši odborné knihy a ústní zkoušku z každé přednášené oblasti před komisí zkoušejících (přednášejících).

- kurz probíhá 1x ročně, začíná vždy v lednu

- přihlásit se můžete telefonicky na 602549864 nebo na adrese kytkama@seznam.cz

- cena 20.000,- + 20 % DPH

© Studio-kytka.cz 2020